ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΝΕΑ

MICA SYSTEM

30 / 11 / 2008

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

01 / 11 / 2008

Η Μπράβος Ήχος Ε.Π.Ε.  συμμετάσχει σε διάφορες εκδηλώσεις, με απόλυτη επιτυχία. 

Δείγματα συμμετοχών:

Euro 2008

06 / 06 / 2008